در کنار جویباران


مجموعه در کنار جویباران، آلبومی است صوتی که با نغمه پردازی مسعود میرزایی دمابی و خوانندگی رسول ملکی اجرا شده است این اثر حاوی 10 عنوان صوتی است و به سفارش شرکت ترنم داوودی کهن طراحی و اجرا شده است.


مدیر هنری و گرافیست : محسن آموزگار
گرافیست : راضیه محبی