پرشین نور


پرشین نور یک شرکت تولید کننده لامپهای کم مصرف است .ما در این راسته با ایجاد پیامهای تبلغاتی مرتبت با مصرف انرژی علاوه بر کمک به فرهنگ حفظ محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر با تلفیق المانهای مرتبط، پوستر های متنوع ایجاد تا در یک کمپین تبلیغاتی به صورت زنجیره ای در رسانه های محیطی مورد استفاده قرار گیرد.این پوسترها به سفارش شرکت پرشین نور و توسط تیم خلاقیت و طراحی نشان نو طراحی و اجرا شده است.


مدیر هنری و گرافیست : محسن آموزگار