اتکو


اتکو هولدینگی است متشکل از چند شرکت حمل نقل وابسته به مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان که در زمینه حمل و نقل دریایی، ریلی و زمینی فعالیت میکند.با توجه به زمینه فعالیت این هولدینگ و با به کارگیره ساده المانهای فعالیت و ترکیب آنها نشانه .پیش رو توسط تیم طراحی و خلاقیت نشان نو طراحی و اجرا شده است.


مدیر هنری و گرافیست : محسن آموزگار