دوتارچـی


پژوهش و گرد آوری: کامیار فانیان

مجموعه دوتارچی، حاصل ممارستی دوازده‌ساله کامیار فانیان در يادگيری موسيقی تركمن در محضر استادانِ بنامی چون، مرحوم خلیفه ‌منصور صبوحی، خلیفه ‌اُورازگلدی سیدگلدی و خلیفه آقمراد چاریُف است. ايشان آنچه از «فرهنگ موسيقی» تركمن می‌دانستند، بی‌دریغ دراختیار او نهادند تا گوشه‌ای از آن موسیقی غنی را بياموزد. مجموعه ای که مشاهده می کنید شامل کتابچه معرفی اثر و یک  دیسک فشرده تصویری است که به سفارش حوزه هنری استان اصفهان و با پشتکار کامیار فانیان تولید وتوسط آژانس تبلیغات نشان نو طراحی و اجرا شده است.


مدیر هنری و گرافیست : محسن آموزگار
صفحه آرار : منیر رنجکش
گرافیک متحرک : راضیه محبی