گروه ریتس


تولید کننده وتامین کننده لوله و تجهیزات پالایشگاهی است که در 9 کشور در حال فعالیت است. طرح پیش رو معرفی این گروه در قالب یک کاتالوگ به زبان لاتین است که به سفارش این گروه در آژانس تبلیغات نشان نو طراحی و اجرا شده است.


مدیر هنری و گرافیست : محسن آموزگار