ایرانیان


شرکت گیتی نگین ایرانیان با نام تجاری ایرانیان ،فعال در زمینه صادرات و واردات و همچنین پخش چای است.نشانه پیش رو با توجه با فعالیت این شرکت به سفارش گروه مواد غذایی میعاد طراحی و اجرا شده است.


مدیر هنری و گرافیست : محسن آموزگار