آوید طب


آوید طب تامین کننده و تولید کننده محصولات پزشکی و کمک پزشکی است که نه تنها تولیداتش استاندارد و قابل رقابت با  برندهای معتبر دنیاست ، بلکه در برخی از محصولات پیشرو و نوآور نیز هست.  طراحی نشانه و هویت بصری با تحلیل المانهای مرتبط با فعالیت این برند توسط آژانس تبلیغات نشان نو طراحی و اجرا شده است.


مدیر هنری و گرافیست : محسن آموزگار
گرافیک متحرک : راضیه محبی